xinsheng-11
xinsheng-2
xinsheng-33

Gyzgyn önümler

BIZ hakda

“Hangzhou Xinsheng Precision Machinery Co., Ltd.” gözleg we gözleg işlerini, önümçiligi we paýlanyşy birleşdirýän senagat we söwda işiniň utgaşmasydyr. Esasy önümler we satuwlar ýokary derejeli tegelek arra pyçaklary we takyk kesiş gurallary esbaplarydyr.Agaç, metal, daş, akril we beýleki gaýtadan işleýän pudaklarda giňden ulanylýar.
Öňdebaryjy önümçilik tehnologiýasy, ýokary hilli gözegçilik, berk synag çäreleri we taýýar kesilen pyçak matrisasynyň ölçeg takyklygyny we aýlaw inersiýasynyň deňagramlylygyny üpjün etmek üçin ýokary kesiş effektini gazanmak üçin häzirki zaman önümçilik enjamlary bar.

Täze önümler

Programmanyň ekrany

habarlar

habarlar

Güýçli we hünärmen pyçaklary özleşdirmek ...

Ösüşimiz bilen, asyl 2 tehnikden häzirki 8 tehnige çenli

Göwher buraw desgalarynyň iň soňky gollanmasy: Her ...

Aýna, ce ... ýaly gaty materiallara burawlananda
has köp >>

Göwher arçanyň hyzmat möhletini nädip uzaltmaly b ...

Göwher pyçaklar, kon ... ýaly gaty materiallary kesmek üçin möhüm guraldyr.
has köp >>